Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2016/08/vergi-indirim-belgesi-nedir-nasil-alinir.html

Vergi indirim belgesi nedir nasıl alınır

Vergi indirim belgesi nedir, nasıl alınır ?vergi indirim belgesi nasıl alınır
Vergi indirim belgesi
Engelliler için vergi indirimi gelir vergi mevzuatımızda düzenlenmiş pozitif ayrımcılık niteliğindeki özel bir düzenlemedir. Kanunda “Sakatlık İndirimi” olarak geçen özürlülere yönelik gelir vergisi indirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde düzenlemiştir.

Bu haktan; işçi veya memur olarak çalışanlar veya bunların bakmakla mükellef engelli yakını olanlar, Serbest meslek erbabı olan veya bakmakla mükellef engelli yakını olanlar,
Basit usulde vergilendirilen tüccar, esnaf, zanaatkâr ve benzeri gelir vergisi mükellefi kişiler yararlanabilmektedir.Vergi indirim belgesi - sakatlık indirimi başvuru için gereken belgeler

Özürlü Hizmet Erbabı İçin;

   -  Dilekçe,
   - 3 Adet Fotoğraf,
   - Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
   - Nüfus cüzdanı aslı


Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişilerin Müracaatlarında;


   - Dilekçe,
   - Nüfus cüzdanı asılları,
   - Özürlüye ait 3 adet fotoğraf,
   - Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
   - Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge (fotokopi olabilir),
   - Hizmet erbabının bir adet fotoğrafı.Bağ-Kur Sigortalısı Vergi İndirim Belgesi Alamaz


Vergi indirim belgesini sadece SSK sigortalısı ile devlet memurları yani ücret geliri elde edenler alabilir. Bağ-Kur sigortalılarına vergi indirim belgesi verilmez. Ancak, Bağ-Kur şartlarından emekli olacak engellilere de kolay emeklilik hakkı tanınmıştır.

Bağ-Kur’lular Çalışma Gücünde Kayıp Oranı

%60 ve daha çok olanlar    15 yıl, 3 bin 960 gün

%50 – %59 arası olanlar      16 yıl, 4 bin 320 gün

%40-%49 arası olanlar        18 yıl, 4 bin 680 günVergi İndirimi İçin Başvuru Nereye Yapılır?


İndirimden yararlanmak isteyen gelir vergisi mükelleflerinin yukarıda sayılan belgeler ile nüfus cüzdanı örneği ve işyerinden çalıştığına dair belge ile birlikte çalıştıkları ilin defterdarlığına veya ilçelerde vergi dairesi müdürlüğü veya mal müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. İl merkezleri dışında çalışanların başvuru ve sevk iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince yapılması gerekmektedir.
Vergi Daireleri veya Başkanlıklarına başvuran özürlülerden Sağlık Kurulu Raporu bulunmayan hizmet erbapları dilekçelerinde belirttikleri sağlık kuruluşlarına sevk edilecekler.
 (Yönetmelikle tespit edilen hastanelerden il içerisindeki herhangi birine sevk talebinde bulunulabilir.)

Sağlık Kurulu 28.04.1981 tarih ve 17324 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hazırlanan raporu, ilgili vergi dairesine gönderecektir.

Lutfen paylasin

Reactions:
0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification