Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2015/08/damga-vergisi-oranlari-ve-damga-vergisi-ust-siniri.html

Damga Vergisi oranları ve Damga Vergisi üst sınırı


Damga Vergisi
Damga Vergisi oranları ve Damga vergisi üst sınırı

2015 yılı damga vergisi üst sınırı 1.702.138,00 TL'dir, bu üst sınır damga vergisinin matrahı değil matrah üzerinden alına bilecek en yüksek damga vergisini ifade eder. 


Sözleşmeye dayanan işlemler de özellikle şuan İnşaat sektörün de incelemeye uğrayan firmalardan, sözleşme damga vergilerinin talep edildiğini sıkça duymaktayız. Firmaların genel de ödemekten kaçındığı damga verileri inceleme söz konusu olduğun da ciddi tutarlarda geri ödemesi olmakta, o zamana kadar ödememek için uğraşan firma sahipleri, muhasebecilere neden ödenmediğini, neden bu kadar önemli bir verginin pas geçildiğini sormakta, utanmadan !!!

Bu nedenle kesinlikle firma sahiplerine durum izah edilip, en azından hafızalarında belirli bir iz, mümkünse mail ortamında bir yazı ile kendimizi bu yükümlülükten şirket sahipleri yani mükellefler nezninde kendimizi aklamamız gerekiyor. 

2015 yılına ait bazı damga vergisi oranlarını aşağıda belirtmek istedim, iyi çalışmalar.Açıklama Oran
Mukavelenameler,taahhütnameler ve temliknameler. (Sözleşmeler) Binde 9,48
Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
Bilançolar 35,00 TL
Gelir tabloları 16,90 TL
İşletme hesabı özetleri 16,90 TL
Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veyaemir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlaBinde 9,48
Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakdenödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediyeolunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59

Lutfen paylasin

0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification