Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2014/10/agustos-2014-ba-bs-formlarinin-verilme.html

Agustos 2014 Ba Bs Formlarinin verilme suresi uzatilmistir

Ağustos 2014 Ba Bs Formlarının verilme süresi 03.10.2014 saat 23.59 kadar uzatılmıştır. 

Mali Müşavir
 E-beyanname sistemine bağlanılmaması nedeniyle bakanlığa iletilen yoğun talep nedeniyle Ba Bs formlarının verilme süreleri 03 Ekim 2014 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. 


İlgili açıklama;
30.09.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.


Tarih 30/09/2014
Sayı VUK - 69 / 2014- 2
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/69


Konusu: 30.09.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Tarihi : 30/09/2014
Sayısı  : VUK-69 / 2014 -2
İlgili Olduğu Maddeler:  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesi.            

1. Giriş
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin vermek zorunda olduğu 2014/Ağustos dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 30.09.2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 03 Ekim 2014 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

Lutfen paylasin

Reactions:
0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification