Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2013/10/sukru-kizilot-gider-pusulasi-yazmayan.html

Şükrü Kizilot Gider pusulasi yazmayan işyeri kiracisina ceza yazısı

Maliye, özelgesinde; “İşyeri kirası ödeyen, banka dekontunu ‘kira ödemesinin belgesi’ olarak, defterlerine gider yazamaz, gider pusulası imzalatması gerekir” dedi.

Aksini yapanlar geçmişe dönük 12 bin TL ile 483 bin TL arasında ‘ceza’ ile karşı karşıya.

İŞYERİ kirası ödeyenler, “ceza şoku” ile karşı karşıyalar!
Geriye dönük 5 yıl 10 ay yani 70 aylık kira ödemeleri nedeniyle, 12 bin TL ile 483 bin TL arasında değişen “ceza yağmuru” her an yağmaya başlayabilir.
Ceza, sadece kira ödeyenlere değil, kiraya verenlere de var!

OLAY NE?


Şu anda işyeri kirası ödeyen, “milyonlarca kişi ve kurum” var.
-Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan (bakkal, manav, kitapçı, kırtasiyeci, konfeksiyoncu, çantacı, gözlükçü, ayakkabıcı, otel, motel işletenler yedek parçacı, lokantacı, kebapçı, bar, gazino, avukat, doktor, mimar vs.).
-Basit usulde mükellef olan esnaf ve sanatkârlar,
-Limited, anonim ve kollektif şirketler,
-Dernek ve vakıflar
Özetle milyonlarca kişi ve kurum, “işyeri kirası” ödüyor. Bunlar, işyeri kirasının “net tutarını” bankaya yatırıyor, banka dekontuna istinaden kira ödemesini, defterlerine “gider” yazıyorlar.
Maliye, yakın tarihli bir özelgesinde;
“İşyeri kira ödemesi yapanlar, banka dekontunu ‘kira ödemesinin belgesi’ olarak, defterlerine gider yazamazlar. İşyerini kiraya verene ayrıca gider pusulası imzalatmaları gerekir” diye açıklama yaptı (Gelir İdaresi Başkanlığı, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi, 16.05.2013 tarih ve 70280967-105-89 sayılı. Özelgenin tam metni için Bkz. www.yaklasim.com). İşyeri kirası ödeyen milyonlarca kişi ve kurum, “gider pusulası” düzenlemedikleri için cezalı duruma düştüler.

CEZASI NE?


2013 Yılı:
Gider pusulası düzenlemeyen işyerlerine, 2013 yılında düzenlemedikleri her gider pusulası için, 190 liradan aşağı olmamak koşuluyla, aylık kiranın yüzde 10’u oranında “özel usulsüzlük cezası” kesilebilecek. Cezanın tutarı 2013 yılı için 94 bin TL’den fazla olamayacak.
2012 ve önceki yılların cezası da;
Gider pusulasına yazılması gereken aylık kiranın yüzde 10’u oranında;
-2012 yılı için 180 TL’den aşağı olmayacak şekilde 88 bin lirayı,
-2011 yılı için 170 TL’den aşağı olamayacak şekilde 80 bin lirayı,
-2010 yılı için 160 TL’den aşağı olamayacak şekilde 77 bin lirayı,
-2009 yılı için 160 TL’den aşağı olamayacak şekilde 76 bin lirayı,
-2008 yılı için 149 TL’den aşağı olamayacak şekilde 68 bin lirayı,
aşamayacak.

KİRAYA VERENLERİN DURUMU


Kiraya verilen işyerinin, bir işletmenin aktifinde kayıtlı olması durumunda, kiraya verenin “fatura” düzenlemesi gerekir.
Düzenlemediği takdirde, 12 bin lira ile 483 bin lira arasında değişen “özel usulsüzlük cezası” kesilir.
İşyerinin, bir işletmenin aktifinde kayıtlı olmadığı durumlarda, bu durumun vergi incelemesine yetkili kişilerce yapılması halinde, asgari özel usulsüzlük cezasının 1/5’i oranında (örneğin 2013 yılında bir ay için 190/5=38 TL ) ceza kesilir.

ÇÖZÜM YOLU VAR


Yukarıdaki açıklamalar, kiracılar için tek kelimeyle “şok” niteliğinde.
Nedenine gelince, gerçek kişilerden yapılan işyeri kiralamalarında, kira bankaya yatırılıyor. O kadar..
Ayrıca, her ay kiraya veren kişiye “gider pusulası” imzalattırılmıyor.
Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257. maddesine dayanarak, “gerçek kişilere ödenen kiralarda banka dekontunun, fatura yerine geçen belge olarak” kabul etmesi, sorunu çözer.
Aksi halde milyonlarca kişi geriye dönük 70 ay dahil “çıra gibi” yanar.

Lutfen paylasin

Reactions:
0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification