Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2012/10/katma-deger-vergisi-beyannamelerinin.html

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması2012 Aylül ayına ait KDV beyannamelerinin verme ve ödeme süresinin uzatılması

Tarih19/10/2012
SayıKDV-65 / 2012 -5
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/65

KonusuKatma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Tarihi: 19/10/2012
Sayısı: KDV-65 / 2012 -5
İlgili Olduğu Madde: Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci ve Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddeleri
1. Giriş
Eylül/2012 dönemi katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci maddesine göre, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
Ancak, Eylül/2012 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 2012 yılı Kurban Bayramı nedeniyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye istinaden, 30 Ekim 2012 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.

Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

Lutfen paylasin

0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification