Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2011/12/mali-musavirler-yl-sonu-defter-tasdik.html

Mali Müşavirler yıl sonu defter tasdik işlemleri yeni bir angarya mi ?

Defter Tasdik anahtari artık Mali Musavirlerde
Her yıl sonunda muhasebeciler yeni yılda tutacakları mali defterleri tastikletmek için noterler ile çalışmak durumundadır. Yeni dönemin başladığı bugünlerde Türkiye Noterler Birliği üye noterlere gönderdiği yazıyla muhasebeciler ve mali müşavirlerin tasdikletecekleri defter bilgilerinin online sisteme girmeleri gerektiğini duyurdu.
Noterler Birliği Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından tüm noterlere gönderilen yazıda “Muhasebecilerin Elektronik Ortamda Defter ve Belge Bilgi Giriş işlemleri hakkında “Muhasebeci Tanımlama Kılavuzu” ile “Muhasebeci Defter Bilgi Girişi Uygulaması Kullanım Kılavuzu” hazırlanmıştır. 10.11.2011 günü Muhasebecilerin Bilgi Girişi yapacağı bölüm TNB Online sitemizde açılacaktır. Lütfen uygulamanın açılacağı gün öncesinde ilgili kılavuzları TNB Online-Üye Ana Sayfası-Elektronik Ortamda Defter Ve Belge İşlemleri Destek Sayfası bölümünden inceleyerek çalıştığınız muhasebecilere bilgi veriniz” denilerek yeni bir dönem haber verilmiş oldu. 
2 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 406 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile noterler her takvim ayı içinde tasdik ettikleri belgelere ilişkin olarak her bir mükellef itibariyle düzenleyecekleri ve örneği anılan tebliğe ekli bilgi formunu ertesi ayın sonuna kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, bağımsız vergi dairesi bulunmayan yerlerde ilgili mal müdürlüğüne gönderme mecburiyeti getirilmişti. Noterler ücretini alarak tastik ettikleri bu işlemlerle ilgili bildirim yükümlülüğünü en kolay yoldan muhasebecilerin üzerine attılar. Yapılan bu iş yasalarımıza aykırı bir gelişme olarak görülmektedir. Yükümlülük kime ait ise onun tarafından yerine getirilmelidir. Ayrıca anayasamızın 18. maddesine göre angarya yasaktır. Noterler ücretini aldıkları bir işi muhasebeci ve mali müşavirlerin üzerine yıkarak onları yeni bir sorumluluk altına sokmaktadırlar. Muhasebeciler önce eski SSK yeni Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılması gereken işleri sonra da maliye tarafından yapılması gereken işleri yapmaya başladılar. Şimdi  de noterlerin yapması gereken işi yaparak yeni bir angarya ile karşı karşıya kaldılar. 
Muhasebeciler ve mali müşavirler arasında infiale sebep olan yeni uygulamaya karşı muhasebecilerin yasal örgütleri olan mali müşavir odalarından ve üst birliği olan TÜRMOB tarafından yeterince bir tepki gelmediği gibi gelinen bu süreci zımnen onaylamaları ise muhasebeciler arasında şaşkınlığa neden oldu.

Lutfen paylasin

0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification