Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2011/11/kobilerin-denetim-yetkisi-mali.html

Kobilerin Denetim yetkisi Mali Müşavirler de


Kobi'lerin Denetim yetkisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sonrası da serbest muhasebeci mali müşavirlerin meslekteki denetim sürecine dahil olmaya devam ettiğini belirtti.
      Arıkan, İSMMMO tarafından düzenlenen ''Yeni Türk Ticaret Kanunu'' konulu seminerde yaptığı konuşmada, mesleğin geleceği ve denetim konusuna değindi.
      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ya işaret eden Arıkan, Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde kamu gözetim sistemi kuracağına yönelik taahhüdü sonucu bu adımın atıldığını, düzenlemenin esas itibariyle büyük ölçekli firmalarla ilgili olduğunu vurguladı.
      Yahya Arıkan, KOBİ'lerin denetim boyutunun serbest muhasebeci ve mali müşavirlerde olduğunun altını çizerek, KHK'nın çıkması öncesi katılımcılık ve şeffaflık gereği sürece dahil edilmekle daha sağlıklı bir yapıya kavuşulabileceklerini belirtti.
      Denetim sürecine Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve odalar olarak hazırlandıklarını, 400 civarında eğitmenle meslektaşlara eğitim verileceğini belirten Arıkan, şöyle devam etti:
      ''Muhtemelen önümüzdeki aydan itibaren tüm Türkiye'de denetim boyutuna devam edecek arkadaşlarımızla ilgili başvurular alınacak. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin denetimini yapacak arkadaşlar Türk Ticaret Kanunu, KOBİ standartları ve denetim eğitimine katılarak sürece devam etmeliler. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK sonrası da serbest muhasebeci mali müşavirler meslekteki denetim sürecine dahil olmaya devam ediyor. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mesleki denetim sürecine olan sorumlulukları sürüyor. Arkadaşlarımız eğitimlerine önem vermeli.''

Lutfen paylasin

0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification