Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2011/11/kasm-2011-mali-takvim.html

Kasım 2011 mali Takvim


01/11/2011
10/11/2011
16-31 Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
14/11/2011
2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2011
14/11/2011
2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2011
14/11/2011
16-31 Ekim 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/11/2011
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
15/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/2011
17/11/2011
2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/2011
17/11/2011
2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/11/2011
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2011
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2011
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2011
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2011
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/11/2011
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
21/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
23/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/11/2011
23/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/11/2011
24/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/11/2011
24/11/2011
1-15 Kasım 2011 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/11/2011
25/11/2011
1-15 Kasım 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/11/2011
28/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/11/2011
28/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/11/2011
28/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/11/2011
30/11/2011
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/2011
30/11/2011
Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2011
30/11/2011
2011 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2011
30/11/2011
2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 2. Taksit Ödemesi
01/11/2011
30/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/2011
30/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/2011
30/11/2011
Ekim 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Lutfen paylasin

0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification