Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2011/11/kamu-gozetimi-muhasebe-ve-denetim.html

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu

Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu. (2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete)
Yeni kurul, muhasebe ve denetim standartlarının oluşturulması, bağımsız denetçilerin ve kuruluşlarının yetkilendirilip gözetiminin yapılması konularında tam yetkili. Ülkemizde denetim sistemi anlamında oldukça önemli bir rol üstlenecek bu kurulun güçlü bir şekilde kurulması oldukça doğru bir tercih oldu. Muhasebe ve denetim standartlarının oluşturulmasında bu kurul tek otorite konumunda.
Kurul neden kuruldu?
Önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin denetim sistemini tamamen değiştirdi. Getirilen bağımsız dış denetim mekanizması sayesinde şirketlerin finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporları bağımsız denetçiler tarafından denetlenmek zorunda.
Denetimin yapılabilmesi için öncelikle muhasebe standartlarının oluşturulması şart. Bu standartlar bugüne kadar Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından oluşturuldu. Yeni kurulun kurulmasıyla birlikte TMSK kapatılıp yetkisi yeni kurulan Kamu Denetim Kurulu'na aktarıldı. Dolayısıyla yeni kurul, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları'nı yayımlamaya devam edecek.
Muhasebe standartlarının oluşturulmasından sonraki aşama ise bu standartlarla uyumlu olarak hazırlanması gereken finansal tabloların denetimi. Dolayısıyla finansal tabloların denetiminde de belirli standartların oluşturulması gerekir. Nitekim yeni Türk Ticaret Kanunu bu konuda bir düzenleme yapmış ve Denetim Standartları Kurulu'nun 2013 yılının başına kadar kurulmasını hükme bağlamıştı.
İşte yeni oluşturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu bahsettiğimiz muhasebe ve denetim standartlarını belirleyecek. Aynı zamanda denetim işini yapacak olan bağımsız denetçileri ve bağımsız denetim kuruluşlarını hem yetkilendirecek hem de gözetimini yapacak.
Kurulun yapısı
Kurulun 9 üyesi olacak. Üyeler Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK gibi ilgili kurumların bağlı olduğu bakanlıklar ile TÜRMOB tarafından önerilecek adaylar arasından Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek kişilerden oluşacak. Üyelerden biri başkan olacak. Aynı zamanda diğer ilişkili kuruluşlarda olduğu gibi bir de kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip bir kurum yapılanması olacak. Kurul aynı zamanda meslek personeli olarak uzman ve uzman yardımcısı da istihdam edecek.
Kurulun görevleri
Kurul özetle aşağıdaki fonksiyonları yerine getirecek.
- Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları'nı oluşturmak ve yayımlamak, ikincil düzenlemeleri yapmak.
- Uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak.
- Bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek.
- Bağımsız denetçi sınav, yetkilendirme ve tescil işlemlerini yapmak.
- Bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarını denetlemek.
- Sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, kalite güvence sistemlerini oluşturup gözetlemek.
Görüldüğü gibi kurul, muhasebe ve denetim sisteminde tek yetkili, düzenleyici ve denetleyici konumunda güçlü bir birim. Uluslararası uygulamalarda da muhasebe ve denetim standartlarını oluşturup gözetleyen birimler oldukça güçlü ve özerk bir yapıya sahipler. Zaten bu kurul diğer ülkelerdeki eşdeğer birimlerle de işbirliği yaparak standartların gelişiminde önemli bir rol oynamakla mükellef. Bundan sonraki adım yapılanmanın layıkıyla tamamlanıp kurulun faaliyetlerine etkin bir şekilde başlaması.

Lutfen paylasin

0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification