Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2011/11/insaat-muhasebesinde-tutulacak.html

İnşaat Muhasebesinde Tutulacak Defterler

İnşaat İşletmelerinin Tutacağı Defterler:

İnşaat işletmelerinin, şahıs işletmeleri olarak veya şirket olarak kurulup, faaliyet gösterebileceğine, inşaat şirketlerinin kuruluşu konusunda değinmiştik. İnşaat işletmeleri ait oldukları sınıfa göre, Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen ve tutulması zorunlu defterleri tutmak zorundadırlar.

İnşaat işletmeleri 1. sınıf tacir konumundaysa:
- Yevmiye Defteri,
- Büyük Defter (defter-i kebir),
- Envanter ve Bilanço Defteri’ni.

2. Sınıf tacir konumundaysa:

- İşletme Defteri tutacaklardır.
İnşaat işletmeleri tabi oldukları sınıfa göre yukarıdaki defterler yanında şu defterleri de tutarlar:
- Şantiye (Günlük) Defteri,
- Röleve Defteri,
- Ataşman Defteri,
- Puantaj Defteri,
- Sürveyan Defteri,
- Yeşil Defter.

Lutfen paylasin

0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification